Monthly Archives: สิงหาคม 2014

ตารางประจำสัปดาห์ 23-24 ส.ค. 57

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนมีการเรียนการสอน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 16-17 ส.ค. 57

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2557

ทางโครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับรุ่นที่ 14 มาเป็นวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม  2557 ส่วนเวลาตามกำหนดเดิม ท่านใดที่ทราบข่าว ฝากบอกต่อเพื่อนที่่ท่านติดต่อได้เพื่อทราบต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment