Monthly Archives: เมษายน 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

ปรกาศแจ้งเพื่อทราบ โครงการฯ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560 จาก วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เป็น วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment