Monthly Archives: มิถุนายน 2017

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 17)

เอกสารรายงานตัวและขั้นตอนกรอกประวัตินิสิตใหม่และขอรหัสเครือข่ายนนทรีดูที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ โครงการฯ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560 จาก วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็น วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment