แจ้งนิสิตเพื่อทราบ

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (์Notebook) ขอให้นำปลั๊กไฟมาเอง เนื่องจาก ที่มีอยู่ในโครงการฯ เป็นของรุ่น 11 ฝากไว้ ซึ่งจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ใช้

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น