ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ สถานที่สอบ  ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น