กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้สำหรับนิสิตรุ่นที่ 10-11

กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้

สำหรับนิสิตโครงการฯรุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น.

ห้อง 9806 อาคาร 9 ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตสามารถเข้าไปดู ตารางสอบ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น