ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 1

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้มาสอบครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น